Kultúra

Naša kultúra

Produkt je životnou krvou podniku, preto robíme len tie najlepšie produkty. Služba je vizitkou, preto ponúkame len tie najlepšie služby. Cieľom je dynamika podniku, preto zostavujeme iba najlepší plán.

Zabezpečenie kvality, prezentácia postoja, podniknutie akcie, dosiahnutie lepšej budúcnosti spoločne!

concept

3 najlepšie a 3 najlepšie

získať dôveru zákazníkov a vybudovať imidž spoločnosti

• Najlepší nákladový výkon

• Najlepšie zabezpečenie kvality

• Najlepšie skúsenosti s používaním

• Najvyššie štandardy

• Najlepší prístup

• Najlepšia služba

value

Cenovo dostupné a príjemné a rozšírené

Dobývať trh podľa kvality, preukazovať schopnosti podľa cti, aktívne rozširovať africký trh a neustále zhromažďovať skúsenosti, poskytovať každému africkému spotrebiteľovi dostupné, príjemné a rozšírené produkty a služby.

culture vision2

Uznanie

• Chôdza v popredí denníka The Times
• V súlade s trendom denníka The Times
• Vykonávanie sociálnej misie
• Snaha ukázať svetlé body značky s cieľom získať lojalitu zákazníkov